به میزبانی دانشگاه فرهنگیان انجام شد :
برگزاری سه کارگاه هدایت تحصیلی ویژه دختران دانش آموزان پایه نهم

در راستای سیاست های کلی دانشگاه فرهنگیان در خصوص زمینه سازی برای جذب استعدادهای برتر تحصیلی و هدایت صحیح آنها ، کارگاههای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در واحد دانشور نیشابور برگزار گردید.

در این کارگاهها دانش آموزان ضمن ثبت شاخص های هدایت تحصیلی در سامانه همگام با ساختار و اهداف دانشگاه آشنا شده و مسیرهای ورود به دانشگاه فرهنگیان برای آنان تشریح گردید.

 


| شناسه مطلب: 98302

تعداد بازدید: 136 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران