با حضور اعضا برگزار شد :
جلسه ماهانه شورای واحد دانشور نیشابور

جلسه ماهانه واحد دانشور نیشابور با حضور اعضا در روز یکشنبه 17/10/96 در محل سالن کنفرانس و جلسات تشکیل گردید.

در این جلسه راه کارهای کیفیت بخشی به امتحانات نیم سال اول ، برگزاری گردهم آئی اساتید ، مدیران و معلمان راهنمای کارورزی و برگزاری مجمع عمومی اساتید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 


| شناسه مطلب: 96120

تعداد بازدید: 107 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران