با همکاری کانون خیریه عطا و انجمن علمی مشاوره واحد دانشور انجام شد :
بازدید از مدارس استثنائی شهرستان نیشابور به مناسبت روز جهانی معلول

همزمان با روز جهانی معلول و با همکاری و پیگیری کانون خیریه عطا و انجمن علمی مشاوره واحد دانشور دانشجویان به بازدید از مدارس استثنایی شهرستان نیشابور پرداختند.

 


| شناسه مطلب: 93230

تعداد بازدید: 279 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران