همزمان با روز کتاب و کتابخوانی انجام شد :
تجلیل از سرکار خانم میرعلمدار کارشناس محترم پژوهش و کتابداری واحد دانشور

همزمان با روز کتاب و کتابخوانی (24 آبان ) از زحمات سرکار خانم میرعلمدار کارشناس محترم پژوهش و کتابداری واحد دانشور تقدیر و تشکر بعمل آمد. در بازدیدی که دکتر رئوفیان سرپرست محترم واحد از کتابخانه انجام دادند خانم میرعلمدار روند ثبت کتابها و اسناد کتابخانه را در سامانه سیمرغ تشریح نمودند.


| شناسه مطلب: 91720

تعداد بازدید: 146 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران