همراه با امت حزب الله نیشابور انجام شد :
حضور کارکنان ، اساتید و دانشجویان واحد دانشور در راهپیمایی 13 آبان 1396

شنبه 13 آبان ماه 1396 همزمان در سراسر کشور و همگام با امت حزب الله و همیشه در صحبه دانشجویان و اساتیدو کارکنان واحد دانشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت نمودند.


| شناسه مطلب: 90474

تعداد بازدید: 145 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران