در جشنواره مسابقات فرهنگی استان صورت گرفت :
حضور دانشجویان واحد دانشور در مرحله استانی مسابقات فرهنگی

باحضور دانشجویان واحددانشور مرحله استانی مسابقات فرهنگی در پردیس شهید بهشتی مشهد در حال برگزاری است.

 


| شناسه مطلب: 134085

تعداد بازدید: 65 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران