همزمان با روز درختکاری انجام شد :
کاشت نهال توسط دانشجویان واحد دانشور

همزمان با روز درختکاری چند اصله نهال در محوطه دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور  توسط دانشجویان غرس گردید.

 


| شناسه مطلب: 133265

تعداد بازدید: 84 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران