با حضور نماینده بیمه ایران برگزار شد :
جلسه توجیهی چگونگی تنظیم و ارسال اسناد بیمه تکمیلی

با حضور سرکار خانم صفوی نماینده بیمه ایران جلسه توجیهی چگونگی تنظیم و ارسال اسناد بیمه تکمیلی برگزار شد .


| شناسه مطلب: 111005

تعداد بازدید: 83 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران