بازدید مهندس رضایی سرپرست مرکز هوشمند سازی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان از واحد دانشور نیشابور

جناب آقای مهندس رضایی سرپرست محترم مرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان صبح روز پنج شنبه  مورخ 4_5_97 در راستای بازدید از ظرفیت های فناوری و هوشمند سازی واحد های دانشگاه فرهنگیان از واحد دانشور نیشابور بازدید نمودند.

 


| شناسه مطلب: 110904

تعداد بازدید: 67 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران