به میزبانی واحد دانشور نیشابور برگزار شد :
جلسه تخصصی معاونین و کارشناسان آموزش دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

با حضور معاونین و کارشناسان آموزش دانشگاه فرهنگیان جلسه تخصصی و هم اندیشی پیرامون مسائل آموزش برگزار گردید. در این جلسه که دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد نیز حضور داشتند کارشناسان به طرح مشکلات و ارائه راه حل ها در خصوص پیشبرد اهداف آموزشی پرداختند.

 


| شناسه مطلب: 110149

تعداد بازدید: 118 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران