برگزاری سه دوره بالندگی حرفه ای ویژه کارکنان واحد دانشور نیشابور

سه دوره بالندگی حرفه ای ویژه کارکنان واحد دانشور نیشابور با عناوین دارو شناسی و طب ایرانی  ، دوره پیشرفته کار با نرم افزار اکسل و آشنایی با لطافت های نماز در هفته گذشته برگزار گردید.

 


| شناسه مطلب: 104392

تعداد بازدید: 150 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران