به میزبانی واحد دانشور انجام شد :
گردهم آئی پیشکسوتان حوزه تعلیم و تربیت و فارغ التحصیلان سال 1354 دانشسرای معلمی

به میزبانی واحد دانشور و همزمان با هفته معلم و در ماه اردیبهشت بهار نیشابور گردهم آئی فارغ التحصیلان سال 1354 دانشسرای مقدماتی و پیشکسوتان تعلیم و تربیت برگزار شد . در این فضای صمیمی شرکت کنندگان به مرور خاطرات و بیان دیدگاههای خود پرداختند.

 


| شناسه مطلب: 104160

تعداد بازدید: 148 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران