همزمان با هفته معلم انجام شد :
دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری و حضور ایشان در دانشگاه فرهنگیان

همزمان با هفته معلم دانشجویان واحد دانشور همراه با سایر واحدها و پردیسهای کشور در پردیس نسیبه تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

 


| شناسه مطلب: 104139

تعداد بازدید: 106 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران