همزمان با روز ملی عطار نیشابوری و به میزبانی واحد دانشور نیشابور برگزار شد :
حضور اساتید ادبیات فارسی آقایان دکتر ستودیان و دکتر محقق به همراه دانشجویان رشته ادبیات فارسی پردیس بهشتی مشهد در مراسم روز ملی عطار نیشابوری

همزمان با 25 فروردین ماه روز ملی عطار نیشابوری ، واحد دانشور میزبان دانشجویان و اساتید پردیس شهید بهشتی جهت شرکت در مراسم این روز ملی بود.


| شناسه مطلب: 136412

تعداد بازدید: 34 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران