با حضور کارکنان واحد دانشور برگزار شد :
اولین جلسه شورای اداری دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور در سال 1398

اولین جلسه شورای اداری دانشگاه فرهنگیان واحد  دانشور در سال 1398 روز یکشنبه 25 فروردین ماه  در محل اتاق ریاست تشکیل شد.


| شناسه مطلب: 136388

تعداد بازدید: 37 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران