در پی اقدام خصمانه آمریکا انجام شد :
تجمع اعتراضی دانشجویان ، کارکنان و اساتید واحد دانشور

در پی اقدام خصمانه و نابخردانه آمریکا ، دانشجومعلمان ، اساتید و کارکنان واحد دانشور نیشابور تجمع اعتراضی را برگزار نمودند . در این تجمع اعتراضی شرکت کنندگان نفرت و انزجار خود را از رفتارهای خصمانه آمریکا و ایادی آن در منطقه اعلام نمودند.


| شناسه مطلب: 136010

تعداد بازدید: 46 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران